Incasso Nationaal en Internationaal

Onbetaalde facturen innen? Onze incasso specialisten en juristen zijn opgeleid en zeer ervaren.

Branche verkenning en debiteur herkenning leidt tot sneller en succesvoller incasseren.

Nationaal en internationaal opdrachten en invorderingen, wij doen het allemaal.

Begonnen in 2004 en uitgegroeid tot een mondiaal invorderingsbureau.

Opmaak contracten en overeenkomsten

Afspraken goed en eenduidig op papier zetten is niet altijd vanzelfsprekend.

Onze juristen zijn gespecialiseerd in diverse soorten contracten en overeenkomst. Zorg dat uw situatie goed en sterk is afgebakend.

U kunt bij ons terecht voor verkoopcontracten, arbeidscontracten en huurcontracten.

Maar ook voor concurrentiebeding en geheimhoudingsplicht.

Deurwaardersactiviteiten

Het aanbrengen van een dagvaarding of het executeren van een vonnis gebeurt door een deurwaarder. Alle overige juridische handelingen verzorgen onze juristen voor u.

Dit alles tegen de gunstigste voorwaarden en vaste tarieven.

Werkt u al samen met een deurwaarder? Dan zetten wij die samenwerking veelal voort onder gunstigere voorwaarden en goedkopere tarieven.

Bemiddeling bij geschillen

Het kan voorkomen dat partijen tegenover elkaar staan. Onenigheid drijft ze steeds verder uiteen. Bemiddeling kan bijdragen nader tot elkaar te komen. Onze juristen zijn ervaren, inventariseren de standpunten en vertalen dit naar een gezamenlijke draagbare oplossing.

Schuldbemiddeling

Het kan voorkomen dat men in financiële problemen terecht komt. Dit kan soms oplopen tot omvangrijke proporties. Schuldbemiddeling kan in een dergelijke situatie vaak uitkomst bieden.

Inkomsten en uitgaven cijfers worden op een rijtje gezet en plannen worden gemaakt.

Bent u of dreigt u in een financiële crisis te komen, dan helpen wij u graag.

U kunt ons bellen of mailen.

Voeren van verweer

Wordt een factuur betwist en staan de partijen lijnrecht tegenover elkaar?
Mogelijk dat een goed gesprek de lucht kunnen klaren.
Als een Rechtsbijstand of een advocaat zich meldt, dan bieden wij u de helpende hand.

Wij voeren voor u het formele verweer.

Onze juristen met vele jaren rechtbank ervaring staan u graag bij.

Bedrijfsrapporten

Uitgebreide bedrijfsrapporten van Nederlandse en Belgische bedrijven vergemakkelijken zakelijke afspraken. Deze rapporten geven een reëel beeld over de financiële toestand van een onderneming.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden; de spelregels tussen koper en verkoper. Het gebruik van voorwaarden wordt vaak onderschat.

Neem uw algemene voorwaarden serieus bij elke deal die u sluit. Te vaak wordt er slordig mee omgegaan, waardoor problemen op termijn steeds groter worden. De rechten die de voorwaarden kunnen ontlenen, maken het een stuk makkelijker als een verschil van inzicht of wijziging in de plannen ontstaat.

Wenst u nazicht of opmaak van algemene voorwaarden, dan kunt u bij ons terecht.

Ondernemerspakket

Het ondernemerspakket is ontwikkeld voor ondernemers die de drempel te hoog vinden om juridisch advies in te winnen. Internet wordt vaak gezien als antwoord op al juridische vragen. Maar pas daarmee op. De kans dat u een onvolledig antwoord vindt is aanzienlijk.

Ondernemers stappen vanwege de hoge kosten niet snel naar een advocaat.

Voor die ondernemers is er het Ondernemerspakket.
Een pakket dat gratis antwoord geeft op juridische vragen.

Zelfs bij incasso traject geniet u van sterk gereduceerde tarieven met een ondernemerspakket.

Keurmerk

De incassomarkt is wellicht de enige branche die tot de verbeelding spreekt.

Een keurmerk zal de markt beter reguleren en transparanter maken. Vooralsnog staat 01 maart 2024 op de kalender dat het keurmerk Wki (Wet kwaliteit incassodienstverlening) wordt ingevoerd.

Deze Wet zal naar verluidt voldoende rechtsbescherming bieden aan debiteuren en de cowboys in de incassobranche buiten de deur houden.

Huurzaken

Heeft u problemen met uw huurder en komt u er beiden niet uit? Neem dan contact op met onze huurspecialisten. Deze juristen zijn gespecialiseerd in huurrecht.

Uiteraard kunt u ook terecht voor huurcontracten kunt u bij ons terecht.

Faillissementen

Dreigt uw onderneming in een faillissement te geraken? Of wilt u een faillissement voor een debiteur aanvragen? Dit vraagt om expertise. Dergelijke trajecten dienen met de meeste zorgvuldigheid te worden aangepakt. U kunt zich hierbij laten bijstaan door onze juristen.

Arbeidsrecht

Heeft u werknemers? Dan is het raadzaam kennis te hebben met een goede arbeidsjurist. Arbeidsrecht is het meest dynamische rechtsgebied. Een aanzienlijk aantal wijzigingen is de afgelopen periode in de Wet doorgevoerd. Deze kunnen nogal van (financiële) invloed zijn op de huidige arbeidscontracten en uw onderneming.

Laat u daarom regelmatig informeren over de in en outs van het arbeidsrecht. Welke gevolgen deze kunnen hebben op uw onderneming.

Met een ondernemerspakket blijft u altijd voordelig op de hoogte.

Factoring

Factoring is een alternatieve financieringsvorm voor ondernemers. Verkoopfacturen worden direct uitbetaald. Ook de het debiteurenbeheer valt hieronder.

Kortom, een snelle vorm om direct geld liquide te hebben.
Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact met ons op.

B2C – B2B

Rexxoo is gespecialiseerd in het invorderen van facturen bij particulieren en bedrijven.

In eerste oogopslag lijkt de methode van invorderen hetzelfde, alleen de werkelijkheid is weerbarstiger.

Een wezenlijk verschil ontstaat tussen invorderen bij particulieren en bedrijven. Wanneer deze geldende regels niet in acht worden genomen, zou dit voor extra kosten kunnen zorgen bij de invordering.

Vraag onze juristen, zij helpen u graag.