null

Hoe kan ik mijn gegevens laten wijzigen?

Geef uw wijziging door aan het betreffende secretariaat, zij zorgen er dan voor dat uw gegevens worden aangepast. Indien u geen e-mailadres van het secretariaat bij de hand heeft, kunt u uw adreswijziging ook telefonisch doorgeven. Wij passen u gegevens vervolgens aan.
null

Ik heb een klacht. Wat nu?

Tevredenheid van onze klanten en de kwaliteit van de dienstverlening hebben wij hoog in het vaandel staan. Mocht u onverhoopt ontevreden zijn, dan kunt u met de klacht bij onze klantenservice terecht.
null

Kan ik bij jullie terecht met mijn incasso?

Zowel particuliere als zakelijke incasso’s nemen wij in behandeling.
null

Welke verschil is er tussen een incassobureau, gerechtsdeurwaarder en incasso advocaat?

De incassobranche kent grofweg drie spelers: incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en incasso advocaten. Incassobureaus werken hoofdzakelijk op prestatie; het zogenaamde No Cure No Pay-principe, gerechtsdeurwaarders zijn uitvoerders van de Wet en voeren ambtshandelingen uit en incasso advocaten werken hetzelfde als incassobureaus alleen op basis van uurtje factuurtje.
Qua kwaliteit en verwachtingen hangt het er simpelweg vanaf bij welke dienstverlener jij je als opdrachtgever het beste voelt.
null

Mag ik contact onderhouden met mijn debiteur tijdens de incassoprocedure?

Onze aanpak is consequent en doeltreffend, wij willen dat uw vordering zo snel mogelijk wordt betaald. Deze aanpak doet niets af aan de relatie tussen u en uw klant.
Wij spreken nooit van een harde aanpak. Onze aanpak is te verwachten.
Maar indien wordt bedoeld dat de debiteur niet meteen belast wordt met incassokosten, dan sturen wij eerst een pré-incasso. Op een kosteloze manier vragen wij uw debiteur te betalen voordat er wettelijke kosten worden aangerekend.
null

Nemen jullie lopende incasso opdrachten over?

Soms is het raadzaam om lopende incasso opdrachten bij de concurrent te laten blijven lopen. Dit louter om kosten voor u te besparen. Vaak rekent de concurrent scherpe vertrektarieven aan die u niet kunt verhalen op de debiteur.
Wij raden dan aan om ons in te schakelen als second opinion. Wij kijken met technische ogen mee over de schouders van de concurrent en geven u advies en aanwijzingen.
null

Hoe lever ik een incasso opdracht aan?

Losse opdrachten kunt u via een volmacht insturen. Deze volmacht vindt u op onze website of kunt u aanvragen via ons secretariaat. Voor bedrijven met een ondernemerspakket, deze kunnen de incasso opdracht rechtstreeks invoeren via het website portaal of mailen.
null

Hoe pakken jullie het aan?

Na ontvangst van de incasso opdracht, wordt deze ingeboekt en wordt u als opdrachtgever en de debiteur als schuldenaar direct gebeld. Deze directe aanpak levert vrij vaak een directe oplossing in betaling door de debiteur. Vervolgens wordt de formele procedure opgestart en de debiteur schriftelijk in gebreke gesteld. Dit kan via een pré-incasso of via een incassobrief. Indien duidelijk is dat er een betwisting ten grondslag ligt aan de wanbetaling of dat de debiteur niet over gaat tot betaling, wordt de invordering overgedragen aan onze juridische afdeling. Onze incasso juristen nemen dan deze vordering verder in behandeling en houden u op voorhand op de hoogte welke stappen raadzaam zijn om te nemen. Op deze manier komt u als opdrachtgever nooit voor verrassingen te staan en heeft u de eventuele kosten altijd in de hand.
null

Hoe lang duurt een gemiddelde incassoprocedure?

Na de buitengerechtelijke fase, waarin is gepoogd is te incasseren, komen we op een punt welke (juridische)strategie raadzaam is om te volgen. Tot dit moment zijn er gemiddeld drie weken voorbij. Vanaf het moment de invordering met verhaalsmogelijkheden wordt voortgezet is er vaak geen pijl op te trekken hoe lang het gaat duren. Dit komt vaak doordat er naar de rechter gestapt moet worden. Vanaf dat moment is men overgeleverd aan de agenda van de griffier voor behandeling van de zaak. Grofweg kan gezegd worden dat binnen 3 maanden dat meer duidelijkheid verschaft is.

Voor buitenlandse zaken is helaas de termijn aanzienlijk langer.

null

Wie gaat mijn zaak behandelen?

Al uw incasso opdrachten worden in eerste aanleg behandeld door onze incasso afdeling.  Zij maken een inventarisatie en starten de invordering op. Dit gebeurt altijd onder toeziend oog van een juridische specialist.
null

De debiteur neemt rechtstreeks contact met u op, wat nu?

Als uw debiteur na onze interventie contact met u opneemt, bijvoorbeeld om een betalingsregeling te treffen, verwijs deze dan door naar ons, uw dossierbehandelaar. Wij kunnen dan maximaal druk blijven zetten.
null

De debiteur betaalt rechtstreeks aan u?

Wanneer uw debiteur het openstaande bedrag na tussenkomst van ons naar u rechtstreeks overmaakt, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan uw dossierbehandelaar.
null

Kan ik mijn dossier volgen?

Via ons webportaal kunt u 24 op 7 uw dossier volgen. U kunt zien welke acties zijn ondernomen en of de debiteur heeft betaald.
null

Kan ik ook bij jullie terecht voor contracten en overeenkomsten?

Dankzij ons veelzijdig specialisme kunnen wij vrijwel elke overeenkomst of contract voor u opstellen. Van arbeidscontracten en huurcontracten tot leen overeenkomsten.

Ook voor het controleren van uw bestaande contracten en overeenkomsten kunt u bij ons terecht. In veel gevallen is zo’n check gratis.

null

Kunnen jullie ook bemiddelen bij conflicten?

Bij conflicten waar partijen niet tot een gesprek kunnen komen, kan onze tussenkomst worden ingeroepen. Professionele bemiddeling leidt vaak tot een oplossing tussen partijen. Het voordeel bij bemiddeling is de tijd. Bij een zaak voor de rechtbank zal een rechter in een conflict partijen “de gang op sturen” om er samen uit te komen. De tijd daarvoor is vaak heel beperkt, waardoor overhaaste beslissing nadien slecht worden ervaren.
null

Procederen, hoe gaat dit in zijn werk?

Allereerst zoeken wij via de bemiddeling naar een oplossing. Indien partij er niet uitkomen en de feiten zijn helder, dan wordt in overleg en met het nodige deskundige advies het effect besproken van een gerechtelijke procedure.
Wanneer de klant is overtuigd en achter een gerechtelijke procedure staat, gaan wij aan de slag.
null

Kan er meteen gestart worden met een gerechtelijke procedure?

Dat hangt af van de haalbaarheid. Wij onderzoeken eerst de verhaalbaarheid. Want als er na een succesvolle gerechtelijke procedure niet geëxecuteerd kan worden, zijn er kosten voor niets gemaakt. Procederen doe je om je gelijk te halen.
null

Hoe lang duurt een gerechtelijke procedure?

Geen enkele procedure is in tijd hetzelfde. De duur is afhankelijk van onder andere het verweer van de wederpartij, de complexiteit van het geschil, de onderbouwing van de standpunten, of er beroep wordt aangetekend, in welk land de procedure plaatsvindt en de rechtbank waarvoor geprocedeerd wordt.

In het meest gunstige geval duurt een gerechtelijke procedure 6 tot 8 weken. In het slechtste geval, daar kunnen we geen tijd op plakken.

null

Hoeveel kost een gerechtelijke procedure?

Het opstarten van een gerechtelijke procedure kost geld. Sowieso moeten er griffierechten betaald worden aan de rechtbank. Zonder dit bedrag te betalen, wordt je niet in de agenda van de rechtbank gezet. Dan heb je de formele kosten zoals dagvaardingskosten en onderzoekskosten. Een andere post zijn de kosten om je juridische bij te laten staan. Kortom, je bent bij een gerechtelijke procedure eerst geld aan het uitgeven in de hoop dat de rechter je grotendeels deze uitgaven toewijst.
Maak op voorhand goede afspraken met je advocaat of jurist over het tarief. Vaak valt daar nog wat op te besparen.
null

Wat is een derdengeldenrekening?

Een derdenrekening is een rekening voor gelden die aan derden toebehoren. Ook wel onze klanten genoemd. Een derdenrekening wordt gebruikt door bedrijven, zoals advocatenkantoren en notarissen, deurwaarders en incassobureaus die gelden namens andere ontvangen. Als de dienstverlener waarmee u werkt géén derdenrekening heeft, dan kunt u het beste overwegen of u wel zaken daarmee wilt doen.
null

Wie treft eventuele betalingsregelingen?

Wanneer de situatie ertoe leidt kan met de debiteur een betalingsregeling worden getroffen. Deze regeling wordt alleen uitgevoerd met uitdrukkelijke toestemming van de klant. Betalingsregeling moeten reel en uitvoerbaar zijn.
null

Wat moet u doen als u een incassobrief ontvangt?

Uitgangspunt is gehoor te geven aan het betalingsverzoek. Nadat u als debiteur kennis heeft genomen over de rechtmatigheid van de vordering is het raadzaam om tot betaling over te gaan. Wanneer de vordering niet in één keer betaald kan worden, neem dan contact op met het incassobureau voor het treffen van een betalingsregeling.
Niet reageren is af te raden. In de meeste gevallen wordt het invorderingsproces voortgezet waardoor de kosten voor de debiteur alleen maar toenemen.
null

Wat houdt de term exploot in?

Exploot is een verzamelnaam voor officiële stukken die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder mogen worden uitgebracht. Een voorbeeld hiervan is een  dagvaarding of een vonnis. Wanneer een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding overhandigt, noemt men dit betekenen.
null

Wat is een executoriale verkoop?

Nadat er een vonnis is gewezen of een dwangbevel is betekend en de debiteur heeft nog steeds niet betaald, kan er door de gerechtsdeurwaarder beslag gelegd worden op inboedel. Deze inboedel wordt op een nader bepaalde datum en tijdstip, aangegeven door de gerechtsdeurwaarder openbaar verkocht zolang de debiteur niet heeft betaald.
null

Ontruiming na vonnis, hoe gaat dat?

Bij huur en verhuur van een onroerend goed waarbij de rechter vonnis heeft gewezen dat het gehuurde (woning/appartement/ bedrijfsruimte) mag worden ontruimd.

De gerechtsdeurwaarder, samen met een officier van justitie, slotenmaker en opruimploeg verschaffen zich toegang om het gehuurde geheel te ontruimen.

De kosten voor deze hele operatie komen ten laste van de debiteur. Dus is het raadzaam als debiteur de schade (kosten) te beperken en zelf zorg te dragen voor ontruiming.

Na ontruiming krijgt het gehuurde nieuwe sloten en heeft de debiteur geen huurdersrechten meer.

null

Mag beslag gelegd worden op al mijn inkomsten?

Beslag mag slechts gelegd worden op dat deel dat boven de zogenoemde “beslagvrije voet” ligt. De hoogte van de beslagvrije voet wordt regelmatig hernieuwd vastgesteld. Informatie hierover kan op internet worden opgezocht.
Om de exacte beslagvrije voet vast te stellen, zal de debiteur inkomensgegevens moeten verstrekken ten einde financieel niet in de problemen te komen.